ModaliteterTil læreren

  • Læs s. 14 - 15 i @ltid online. Vær opmærksom på oversigten over forskellige modaliteter.
  • Eleverne skal bruge computere til dette modul, da de skal arbejde med digitale plancher i Glogster. De kan evt. arbejde sammen to og to.