Blog 1
Til læreren
  • Læse s. 51-64 i @ltid online. Vær opmærksom på selviscenesættende og sagsorienterede blogs
  • Læreren skal også oprette en klasseblog, hvis dette ikke er gjort på forhånd.
  • I løbet af dette modul, skal læreren indsamle webadresserne på alle elevernes blogs og tilføje dem til klassebloggen ved hjælp af gadgeten links. Se video her
  • Opret fx et Google Dokument og del det med hele klassen, så eleverne selv kan skrive deres webadresse ind i en tabel. Brug fx denne skabelon - klik her
  • Alle elever skal have en computer til dette modul. 

1 kommentar: