Lærervejledning


Målene med forløbet Digital Faglig Læsning er, at:

  • eleverne kan anvende forskellige læsestrategier
  • understøtte elevernes multimodale læseudvikling
  • eleverne bliver aktive producenter
  • eleverne bliver bevidste om deres rolle i de digitale og sociale medier


Lærervejledning

Som udgangspunkt skal årgangen arbejde med digital faglig læsning 2 lektioner hver uge i 12 uger. Disse lektioner kan også samles til et mere komprimeret forløb fx alle dansktimer i ca. 4 uger.

På denne blog har vi samlet 12 undervisningsmoduler, der kan danne hele udgangspunktet for forløbet eller fungere som inspiration. Forud for forløbet skal I læse bogen @ltid online, udgivet af Dansklærerforeningens Forlag 2012.

Et undervisningsmodul er tilrettelagt således:
  • Et slideshow med overskrifter, tekst, videovejledninger og links
  • Teori - fx læsestrategier
  • Analyse - anvende teorien i praksis
  • Hands-on - udarbejde egne digitale produkter
  • Evaluering
Hvis I ikke når alle moduler, anbefaler vi, at I nedprioriterer modul 10 og 11, hvor eleverne skal arbejde med fx ophavsrettigheder og ME-branding.
I kan dog med fordel, arbejde med Quiz og byt opgaven fra modul 11 og få viden om ophavsrettigheder fra modul 10.

Feedback
Vi vil rigtig gerne have feedback på de forskellige moduler fra både elever og lærere fra gang til gang. På denne måde har vi nemlig mulighed for at tilpasse modulerne løbende i det omfang, det er muligt.
Sådan gør I:
Elever: vælg mellem de tre valgmuligheder under hvert modul: nemt - tilpas - svært
Lærere: Skriv en kommentar i kommentarfeltet under de forskellige moduler.

Husk
Undervejs i modulerne lægger materialet op til, at eleverne ser videovejledninger på egen hånd. For ikke at forstyrre resten af klassen, skal eleverne huske at medbringe høretelefoner til disse moduler.

Om Digital Faglig Læsning
I skoleåret 2013/2014 bliver skolen tildelt en ekstra pulje timer, der er øremærket læsning. På Vodskov Skole har vi valgt at fokusere på digital faglig læsning, da eleverne dagligt møder digitale tekster i både skole og fritid. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af læsevejleder Anne Vibeke Frank og pædagogisk it-vejleder Anja Emilie Madsen. Andre lærere er også meget velkomne til at bruge undervisningsmaterialet i deres undervisning.